Polityka prywatności DLF Invest Sp. z o.o.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usługi zakupu biletów elektronicznych poprzez Serwis.
 2. Administratorem zebranych danych osobowych jest DLF INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Bałtowie 7, 27-423 Bałtów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398341, NIP: 6612366557, REGON: 260558350.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem koniecznym do zakupu biletów, rezerwacji noclegów i możliwości świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz.
 4. Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celach:
  1. ewidencyjnych z uwagi na konieczność wykonania łączącej nas umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO), przez okres niezbędny do jej wykonania i zabezpieczenia roszczeń mogących z jej wykonania powstać;
  2. reklamowych i marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), do czasu cofnięcia zgody,
 5. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;
 7. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom poza przypadkami, kiedy taki obowiązek będzie spoczywał na administratorze danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje;
 8. Informujemy, że nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG). Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wnioski w tej sprawie należy kierować na adres email sekretariat@dlfinvest.pl.Po przyjęciu wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 11. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
 13. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez Państwa danych osobowych prosimy o kontakt adres email: sekretariat@dlfinvest.pl